CaseMed - Popis

Systém Casemed byl vytvořen za účelem shromažďování a zpřístupňování obrazových informací z jednotlivých oborů medicíny. Zároveň může být k dané obrazové informaci přiřazena originální kazuistika a další informační zdroje (ve formě "informačních balíčků"), obsahující další kazuistiky k danému tématu, volně dostupné fulltexty, webové zdroje s ověřenou kvalitou a volně dostupné EBM (Evidence Based Medicine) zdroje.

Do databáze lze volně vkládat obrazové informace a další informační zdroje pomocí volby Vložit obrázek/kazuistiku z domovské stránky.

Vkládané informace procházejí redakční úpravou.

Kvalita internetových zdrojů je posuzována pomocí metodologie, vypracované při tvorbě knihovny výukových zdrojů Citmed.

Podrobný popis databáze naleznete v souboru:


i-acrobat.gif, 0 kB Popis databáze Casemed


Projekt Virtuální knihovna informačních zdrojů pro pediatrii je podporován grantem IGA č. NO/7447-3 a GAUK č. 367/2005 A-INF